Even voorstellen

Schouder aan Schouder, de naam zegt alles.

Wij werken graag vanuit de overtuiging dat we naast de cliënt staan, zodat we samen de schouders eronder kunnen zetten. Wat het ook mag zijn. Samen koers geven aan het leven en samen doelen realiseren, waarbij er iemand naast de cliënt loopt. Als het nodig is geven we een duwtje in de rug. Als het nodig is houden we de cliënt uit de wind. En als het goed gaat lopen we samen Schouder aan Schouder op het eigen tempo het levenspad van de cliënt.

Dat is in onze ogen waar zorg voor staat. Omdat we Schouder aan Schouder staan weten we wie de cliënt is, wat de cliënt nodig heeft en waar de cliënt heen wil. Begeleiding op maat is een belangrijk uitgangspunt van Schouder aan Schouder.

Martijn Kuizenga, Eigenaar en begeleider

Cliënt centraal

Schouder aan Schouder ondersteunt cliënten in alle aspecten van hun leven. In de vorm en uitvoering staat de cliënt centraal.

Schouder aan Schouder biedt wonen, dagbesteding en ambulante ondersteuning. De begeleiding wordt één op één gegeven en heeft als uitgangspunt dat de cliënt zich kan ontwikkelen en grip kan krijgen op zijn/haar leven. We staan Schouder aan Schouder om dit te realiseren. De cliënt staat er niet alleen voor!

Samen met de cliënt, zijn/haar netwerk en wat Schouder aan Schouder hieraan kan toevoegen, worden alle middelen benut in de ondersteuning en begeleiding. Zo kan Schouder aan Schouder maatwerk bieden in een maatschappij die veranderd naar een participatiesamenleving.

Korte lijnen

Indien nodig zoeken we professionele hulpverlening bij een specifieke hulpvraag.

Schouder aan Schouder heeft een groot netwerk van verschillende specialiteiten opgebouwd die ingezet kan worden voor de cliënten. De lijntjes tussen deze professionele hulpverleners zijn kort, dus er kan adequaat actie ondernomen worden.

De cliënt heeft niet te maken met logge organisatiestructuren. Tussen begeleider en cliënt zit een kort lijntje, waardoor er binnen een dag gereageerd kan worden op eventuele vragen en/of problematiek.

Innovatief werken

Wat Schouder aan Schouder hoog in het vaandel heeft is innovatief werken.

Er wordt gebruik gemaakt van het huidige zorgsysteem, maar er wordt ook adequaat gezocht naar externe aanvullingen ten behoeve van de zorg en de begeleiding van de cliënt. ‘Out of de box’ denken en kijken naar oplossingen en mogelijkheden. Ook de beschikbaarheid, de tarieven, de flexibiliteit en grote mate van betrokkenheid richting de cliënten zijn een meerwaarde van Schouder aan Schouder.

Begeleidingsaanbod

Werken bij Schouder aan Schouder

Schouder aan Schouder komt graag in contact met mensen die een passie hebben voor zorg en begeleiding.
Open sollicitaties zijn welkom.

Stuur je motivatie en CV naar personeel@schouderaanschouder.nl

Contact

Heeft u zorgbegeleiding nodig of andere vragen?
Neemt u dan vrijblijvend contact met ons. Wij helpen u graag!