Even voorstellen

Schouder aan Schouder, de naam zegt alles.

Wij werken graag vanuit de overtuiging dat we naast de cliënt staan, zodat we samen de schouders eronder kunnen zetten. Samen koers geven aan het leven en samen doelen realiseren, waarbij de begeleider naast de cliënt loopt. Als het nodig is geven we een duwtje in de rug. Als het nodig is houden we de cliënt uit de wind. En als het goed gaat lopen we samen, schouder aan schouder, op het eigen tempo het levenspad van de cliënt.

Dat is in onze ogen waar zorg voor staat. Omdat we schouder aan schouder staan weten we wie de cliënt is, wat de cliënt nodig heeft en waar de cliënt heen wil. Begeleiding op maat is een belangrijk uitgangspunt van Schouder aan Schouder, met als doel dat de cliënt zich kan ontwikkelen en grip kan krijgen op zijn/haar leven.

Samen met de cliënt, zijn/haar netwerk en wat Schouder aan Schouder hieraan kan toevoegen, worden alle middelen benut in de ondersteuning en begeleiding. Zo kan Schouder aan Schouder maatwerk bieden in een maatschappij die veranderd naar een participatiesamenleving.

Martijn Kuizenga, Directeur

Korte lijnen

Indien nodig zoeken we professionele hulpverlening bij een specifieke hulpvraag. Schouder aan Schouder kan binnen de eigen organisatie gebruik maken van verschillende disciplines, maar heeft ook een groot netwerk van verschillende disciplines opgebouwd. De lijntjes tussen deze professionele hulpverleners zijn kort, dus er kan adequaat actie ondernomen worden.

Vanaf 1 januari 2019 zijn PIM en Studiepunt onderdeel geworden van Schouder aan Schouder…

Op deze manier kunnen wij binnen 1 organisatie veel verschillende hulpvragen beantwoorden. Hierdoor heeft de client niet te maken met veel verschillende zorgorganisatie….

Missie

Ieder mens is voor ons uniek, waardevol en hoort erbij. Vanuit onze christelijke overtuiging is onze missie om schouder aan schouder te staan, met iedereen die moeite ervaart om in deze samenleving aan te sluiten.

Visie

Wij hebben een samenleving voor ogen waar iedereen telt en mee mag doen en waar elk mens recht heeft op een veilige plek om te wonen, werken of leren.  De overheid noemt dit met een mooi woord ‘inclusie’. Wij staan borg voor betrokkenheid, compassie en deskundigheid. (zijn deze drie termen de belangrijkste?)

Aanbod

Schouder aan Schouder biedt wonen, dagbesteding, begeleiding thuis en begeleiding op school.

Onze locaties in Noord Nederland zijn met zorg uitgekozen: kleinschalig in een natuurlijke omgeving waar wij deelnemers veiligheid en geborgenheid willen bieden, om van daaruit in de rust  te werken aan herstel, kracht en zelfredzaamheid. Wij willen dat de client zich thuis voelt in een veilige omgeving en werkzaamheden kan uitvoeren die bij hem/haar passen.

Schouder aan Schouder ondersteunt cliënten in alle aspecten van hun leven. In de vorm en uitvoering staat de cliënt centraal.

Products

tekst nog aanleveren

Gedenkhout

tekst nog aanleveren

Innovatief werken

Wat Schouder aan Schouder hoog in het vaandel heeft is innovatief werken (hoe?). Er wordt gebruik gemaakt van het huidige zorgsysteem, maar er wordt ook adequaat gezocht naar externe aanvullingen ten behoeve van de zorg en de begeleiding van de cliënt. ‘Out of de box’ denken en kijken naar oplossingen en mogelijkheden. Ook de beschikbaarheid, de tarieven, de flexibiliteit en grote mate van betrokkenheid richting de cliënten zijn een meerwaarde van Schouder aan Schouder.

Kwaliteit

Schouder aan Schouder beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem die gebaseerd is op de HKZ Zorg en Welzijn. Dit kwaliteitssysteem helpt ons om onze processen regelmatig te monitoren en waar nodig te verbeteren, waarmee we de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen garanderen. lSchouder aan Schouder wordt jaarlijks opnieuw getoetst op basis van het KMS.

Raad van Toezicht (RvT)

Organisaties van enige omvang hebben medewerkers, leidinggevenden en een directie, ook wel Raad van Bestuur genoemd. Het is bij wet vastgelegd dat er onafhankelijk toezicht moet zijn op de RVB. In het jaarverslag over 2019 van de bestuurder staat het, iets ingekort, zo verwoord:

Schouder aan Schouder werkt volgens het model RvT – RvB. De RvT is dhr. D.K.J. Boersma en mw. Th.H. Velvis – Hoiting. De RvT ziet toe op de beleidsvoering en is het klankbord voor de RvB. De RvT vergadert ongeveer vier keer per jaar met de RvB en vergadert ook los van de RvB. De RvT volgt de (Paletzorg) Governance code die voor de zorg is vastgesteld.

De RvT bespreekt meerdere keren per jaar met de RvB en het Management Team (MT) de zaken van de organisatie. Denk daarbij aan bepaalde plannen, keuzes die gemaakt moeten worden, de begroting, de jaarrekening, belangrijke (voorgenomen) beslissingen enz. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies waarop de RvB een besluit kan nemen. De RvT doet ook verslag van de werkzaamheden. Het jaarverslag over 2019 is opvraagbaar bij Martijn.

In het RvT van Schouder aan Schouder zitten Douwe Boersma en Thea Velvis, zij stellen zich voor:

Mijn naam is Douwe Boersma, geboren in Groningen in het jaar 1949. Daar ben ik ook opgegroeid en daar heb ik gewoond totdat ik aan het werk ging. Ik heb eerst als leerkracht en later als directeur in het Basis- en Speciaal Onderwijs gewerkt op diverse scholen in Groningen, Fryslân en Drenthe. Mijn vrouw en ik wonen sinds 1984 in Assen. Onze 4 kinderen hebben een partner en werk en zij wonen ook in het Noorden.

Mijn hobby’s zijn muziek in vele smaken en bewegen op de fiets. Voor beide heb ik nu voldoende tijd sinds ik in 2016 met pensioen ben gegaan.

Mijn tijd besteed ik daarnaast o.a. aan werk voor de kerk en ik ben lid van een aantal adviesraden. Zo ben ik sinds 1 januari 2019 voorzitter van de Raad van Toezicht van Schouder aan Schouder. Ik vind het leuk, leerzaam en zeker ook zinvol om te doen. Zo kun je als vrijwilliger van betekenis zijn en gaat mijn eigen leerproces door, zonder naar school te gaan.

Douwe Boersma

In Groningen heb ik het Gomarus Ccollege bezocht. Voor mijn beroep heb ik de opleiding tot accountant gedaan en deze ook afgerond. In de Raad van Toezicht mag ik een rol spelen op het gebied van de cijfertjes en de processen. Dat past goed bij het vak van accountant. Momenteel ben ik op zzp-basis werkzaam als accountant naast mijn werk als controller / beleidsadviseur bij 2 organisaties. Ik vind het leuk om als accountant te werken maar ook is het leuk om aan de andere kant van de tafel te zitten als controller. Met beide kanten heb ik ervaring en die ervaring kan ik inzetten als lid van de Raad van Toezicht van Schouder aan Schouder.

Ik ben woonachtig in Assen, samen met man en 2 kinderen. In mijn schaarse vrije tijd besteed ik tijd aan lezen, oefenen van de Chinese taal en werkzaamheden voor de kerk.

Tha Velvis

Contact

Het adres van het kantoor van Schouder aan Schouder is Ketellapperstraat 3E, 9403 VS, Assen.
Algemeen telefoonnummer 06 52 68 44 76
Algemeen mailadres info@schouderaanschouder.nl

Bestuurder en manager zorg
Martijn Kuizenga
directie@schouderaanschouder.nl
06 17 678 112

Manager personeelszaken
Cor Schmohl
Cor.schmohl@schouderaanschouder.nl
06 28 118 941

Manager backoffice
Geertje Kuizenga
Geertje.kuizenga@schouderaanschouder.nl
06 45 335 662

(hier evt het aanmeldformulier toevoegen?)