Zorg aanvragen

Wanneer je een beroep wil doen voor zorg dan moeten de Gemeenten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning, ofwel de WMO. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Denk hierbij aan:

  • Begeleiding en dagbesteding
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • Verpleging
  • Verblijf tijdelijk
  • Behandeling
  • Persoonlijke verzorging

PGB

Een persoonsgebonden budget (pgb) is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van ZIN; zorgverstrekking in natura.

Patiënten kunnen met een pgb zelf hun hulpverleners en begeleiders kiezen en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus, zo is de bedoeling, met het pgb de eigen zorg in eigen hand nemen. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt.

ZiN

Zorg in Natura (ZiN); U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. 

Via ZIN wordt begeleiding verstrekt door een instelling. De instelling heeft een contract met de gemeente waar de cliënt woont. Schouder aan Schouder heeft een contract met vijf gemeentes namelijk gemeente Aa en Hunze, gemeente Assen, gemeente Midden Drenthe, gemeente Noordenveld, gemeente Tynaarlo.

Meer informatie over ZiN en PGB klik hier

Documenten

Paletzorg

Schouder aan Schouder is een kernlid van Paletzorg. Paletzorg is een samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemende zorgverleners in Noord Nederland. De leden van Paletzorg hebben elk hun eigen specialiteit en in onderlinge samenwerking bieden ze een totaalpakket aan zorg, zodat aan alle aspecten van de zorgvraag van de cliënt aandacht wordt besteed. Certificaat Paletzorg

Keurmerk KiWa