paletzorg

Schouder aan Schouder is een kernlid van Paletzorg. Paletzorg is een samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemende zorgverleners in Noord Nederland. De leden van Paletzorg hebben elk hun eigen specialiteit en in onderlinge samenwerking bieden ze een totaalpakket aan zorg, zodat aan alle aspecten van de zorgvraag van de cliënt aandacht wordt besteed.

Bewijs lidmaatschap en dat Paletzorg samenwerkt in Kleurzorg.