Partners en links

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget
www.pgb.nl

Vragen en antwoorden over pgb en Awbz
www.rijksoverheid.nl

U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken
www.mee.nl

De Kinderacademie Groningen is een kleinschalige praktijk voor eerstelijns psychologische en orthopedagogische zorg.
www.dekinderacademiegroningen.nl

Beschermingsbewind Noord  is een organisatie die zich bezig houdt met financiële zorgverlening. Onze doelstelling is goed rentmeesterschap na te streven
www.beschermingsbewindnoord.nl

Stichting ZZP Nederland is de belangrijkste ondernemersorganisatie voor Zelfstandigen Zonder Personeel in Nederland. Doelstelling is het bevorderen van het ondernemerschap voor kleine zelfstandigen. Vanuit Stichting ZZP Nederland proberen we de positie van zelfstandigen zonder personeel te verbeteren. Dat kan alleen met een groot aantal aangesloten ZZP’ers
www.zzp-nederland.nl

Paletzorg is een samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemende zorgverleners in Noord Nederland. We verlenen persoonlijke zorg, begeleiding, hulp en coaching aan kinderen, pubers en volwassenen die door fysieke, psychische en/of psychiatrische problematiek problemen ondervinden in hun ontwikkeling
www.paletzorg.org

 

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa creëert vertrouwen in uw organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers door de kwaliteit van alles wat u doet zichtbaar en meetbaar te maken. Zo helpt Kiwa u de kwaliteit te verbeteren.
https://diensten.kiwa.nl/gezondheidszorg/kwaliteitskeurmerk-zzpers-thuiszorg

Vos op maat  Consultancy is voor veel werknemers en werkgevers de opmaat. Onze diensten zijn erop gericht om mensen te helpen meer uit zichzelf te halen en nieuwe kansen te bieden, binnen of buiten de organisatie.
www.vosopmaat.nl