Jeugdhulpbegeleiding op school

Groeps- en individuele begeleiding

Schouder aan Schouder biedt groeps- en individuele begeleiding (jeugdhulp) aan op scholen. Deze vorm van jeugdhulp begeleiding is een combinatie van individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Deze vorm van begeleiding richt zich vaak op jongeren met een ontwikkelings- en/of psychiatrische stoornis (zoals AD(H)D, autisme, depressie) en de (gedrags)problematiek die daaruit voortvloeit. Jongeren worden individueel en in groepjes (van ongeveer 4 jongeren) begeleid. Er wordt gewerkt aan doelen die gebaseerd zijn op uiteenlopende hulpvragen, maar zijn voornamelijk gericht op het vergroten van de (sociaal-emotionele) zelfredzaamheid. De jeugdhulp begeleiding vindt tijdens en/of na schooltijd plaats.

In sommige gevallen is er naast de groeps- en individuele begeleiding op de scholen, ook ouderbegeleiding 18+ en ambulante begeleiding mogelijk. Dit kan voor de jongere zelf zijn, maar ook voor de ouders, of het gehele gezin. Voor meer informatie hierover verwijs ik door naar het kopje ‘begeleiding thuis – ouderbegeleiding – gezinsbegeleiding’.

Neem direct contact met ons op

PIM en locaties Gomarus College

Sinds 1 januari 2019 zijn PIM (begeleiding op school) en Studiepunt (huiswerkbegeleiding) onderdeel geworden van Schouder aan Schouder. PIM en Studiepunt zijn werkzaam op de locaties van het Gomarus College in Groningen (Vondelpad en Magnolia locatie), Friesland (Drachten en Leeuwarden) en Drenthe (Assen). Zij bieden hier groeps- en individuele begeleiding zoals hierboven beschreven.